صفحه اصلی / چند رسانه ای / نگارخانه / شهدای شهرستان بدره

شهدای شهرستان بدره

شهید مهدی قیطاسی

شهید قیطاسی در یکم فروردین ماه ۱۳۶۵ در روستای چشمه شیرین ودر خانواده ای مذهبی وکشاورز دیده به جهان گشود . تا پایان دوره متوسطه به تحصیل ادامه داد وسپس در نهم تیر ماه ۱۳۸۶ در هنگام خدمت مقدس سربازی در منطقه اربعین ساوه بر اثر ریزش تونل هنگام حفاری …

مشاهده بیشتر »

شهید عطاء اله کاروانی

شهید کاروانی در ششم شهریور ماه ۱۳۵۵ در روستای کلم ودر خانواده ای مذهبی وکشاورز دیده به جهان گشود . تا پایان دوره متوسطه به تحصیل ادامه داد وسپس سرباز نیروی انتظامی در جبهه های حق علیه باطل حضور یافت وسرانجام در هفتم مهر ماه ۱۳۷۶ در منطقه زابل ودر …

مشاهده بیشتر »

شهید حسن حسینی

شهید حسینی در یکم شهریور ۱۳۴۷ در روستای چشمه شیرین ودر خانواده ای مذهبی وکشاورز دیده به جهان گشود . تا پایان دوره متوسطه به تحصیل ادامه داد وموفق به اخذ مدرک دیپلم شد. سپس به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه های حق علیه باطل حضور یافت وسرانجام در سی …

مشاهده بیشتر »

شهید ابراهیم مهدوی

شهید مهدوی در یکم فروردین ماه ۱۳۴۲ در روستای زرانگوش ودر خانواده ای کشاورز ومذهبی دیده به جهان گشود . تا اول راهنمایی به تحصیل ادامه داد وسپس به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه های حق علیه باطل حضور یافت وسرانجام در بیست ونهم خرداد ماه ۱۳۶۷در منطقه مهران به …

مشاهده بیشتر »

شهید محمد صادق محمدی

شهید محمدی در یکم فروردین ماه ۱۳۴۴ در روستای زرانگوش ودر خانواده ای کشاورز ومذهبی دیده به جهان گشود .تا دوم راهنمایی به تحصیل ادامه داد وسپس به عنوان بسیجی ودر کسوت پاسدار در جبهه های حق عایه باطل حضور یافت وسرانجام در بیست ونهم مهر ماه ۱۳۶۷ در سمت …

مشاهده بیشتر »

شهید حسن غضنفری (آبپر )

شهید حسن غضنفری در یکم یر ماه ۱۳۴۵ در شهر بدره ودر خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود . تا دوم متوسطه به تحصیل ادامه داد و سپس به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه های حق علیه باطل حضور یافت وسرانجام در بیست ونهم خرداد ماه ۱۳۶۷ در منطقه …

مشاهده بیشتر »

شهید محمد جهانزاده

شهید جهانزاده در سوم شهریور ۱۳۴۶ در شهر بدره ودر خانواده ای مذهبی و وکشاورز دیده به جهان گشود . تا اول راهنمایی به تحصیل ادامه داد وسپس به عنوان سرباز ارتش در جبهه های حق علیه باطل حضور یافت وسرانجام در سیام اسشفند ۱۳۶۶ در منطقه سرپل ذهاب به …

مشاهده بیشتر »

شهید نامدار اوحام

شهید اوحام در سوم تیر ماه ۱۳۲۵ در خانواده ای کشاورز ومذهبی در روستای تلخاب دیده به جهان گشود . سپس به عنوان بسیجی در جبهه های حق علیه باطل حضور یافت در بیست وسوم اسفند ۱۳۶۶ در منطقه شاخ شمیران کردستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد . پیکرش …

مشاهده بیشتر »

شهید لطف علی سرمال

شهید سرمال در پنجم تیر ماه ۱۳۴۶ در روستای کلم ودر خانواده ای مذهبی وکشاورز دیده به جهان گشود . تا پایان دوره ابتدایی به تحصیل ادامه داد و به کشاورزی پرداخت . سپس به عنوان پاسدار وظیفه وارد جبهه شد وسرانجام در در یکم آذرماه ۱۳۶۶ در منطقه ماووت …

مشاهده بیشتر »

شهید عباسعلی ولیزاده

شهید ولیزاده در یکم فروردین ماه ۱۳۴۹ در روستای گچکوبان ودر خانواده ای مذهبی وکشاورز دیده به جهان گشود . در اول دبیرستان مشغول تحصیل بود که در کسوت دانش آموزی و به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و سرانجام در بیست ویکم آبان ماه ۱۳۶۶ در منطقه مهران …

مشاهده بیشتر »