نشریات

نشریه ی اقامه –شماره مهر و آبان۱۳۹۴

  واژهٔ نماز واژه‌ای پارسی است که ایرانیان برای واژهٔ «صلاه» عربی به کار بردند. این واژه به معنای خم شدن، سرفرودآوری برای ستایش پروردگار، احترام و اظهار بندگی و اطاعت است. واژهٔ نماز نام‌واژه‌ای از فعل نمیدن فارسی به معنی تعظیم‌کردن است. برخی حدس زده‌اند که این واژه از …

مشاهده بیشتر »