آخرین خبرها
خانه / فرهنگــی / نشریات

نشریات

نشریه ی اقامه –شماره مهر و آبان۱۳۹۴

نشریه ی اقامه –شماره مهر و آبان۱۳۹۴

  واژهٔ نماز واژه‌ای پارسی است که ایرانیان برای واژهٔ «صلاه» عربی به کار بردند. این واژه به معنای خم شدن، سرفرودآوری برای ستایش پروردگار، احترام و اظهار بندگی و اطاعت است. واژهٔ نماز نام‌واژه‌ای از فعل نمیدن فارسی به معنی تعظیم‌کردن است. برخی حدس زده‌اند که این واژه از واژهٔ «ناماسته» در زبان سانسکریت گرفته شده‌باشد که محتمل نیست ادامه مطلب »